Foto

Sv. Urban bdí nad chvalovickými vinaři

15. 12. 2018

Nové kostely, kaple či boží muka vznikají v současné době jen málokdy. Jednou z výjimek je malá sakrální stavba, která vznikla ve sklepní uličce v Chvalovicích. O její výstavbě rozhodli členové Spolku chvalovických vinařů na svém shromáždění. Kaplička, snad podle názvosloví spíše boží muka, se nachází na malém náměstíčku zhruba uprostřed sklepní uličky. Druhou prosincovou sobotu ji v rámci malé slavnosti vysvětil farář z místní farnosti p. Jaroslav Kárník. Jelikož se na vzniku malé stavby zasvěcené sv. Urbanovi podíleli místní vinaři, spíše neformální projev pana faráře se ubíral tímto směrem. Přečetl několik pasáží z knihy Sirachovcovy, které můžeme brát ve vztahu k vínu jako tehdejší určitý kodex chování, která však platí dodnes: Nebuď hrdinou v pití vína, víno totiž zahubilo mnoho lidí. Veselím pro srdce a radostí pro duši je víno, pije-li se včas a jen proti žízni. Bolestí hlavy, hořkostí a potupou je víno, když se pije v hádce a hněvu. Opilost stupňuje hněv hlupáka, až ho zničí, ubírá mu sílu a zasazuje rány. Při pití neurážej souseda a nesměj se mu v jeho veselosti. Neříkej mu potupná slova. Slova pana faráře podtrhly náboženské i světské písně v podání místního souboru. Následně byla kaplička vysvěcena a bylo požehnáno i vínům místních vinařů.

Stavbu sakrální stavby si vzal na starost místní mistr zedník Jiří Šerka, kovářské práce jsou dílem Jaroslava Kratochvíla z Chvalovic, sochu sv. Urbana vytvořil Jan Pátý. Celkové náklady činily 53 000 korun a uhradil je Vinařský spolek Chvalovice.

V odpoledních hodinách prošli vinaři celou řadu sklepů, kde degustovali mladá vína. Celkově se shodli, že letošní rok se vydařil a vína jsou skutečně dobrá. Ovšem s jednou odrůdou jsou, což potvrzují i další vinaři, tak trochu problémy. Vysoké teploty „upekly“ Sauvignon, která v mnoha případech nemá takový buket, na který jsme zvyklí. Ovšem není třeba házet flintu do žita. Při cílevědomém školení a proměně mladého vína ještě může ukázat své kvality.

Chvalovičtí vinaři uklízeli

7. 4. 2018

Členové Vinařského spolku Chvalovice umí dát ruku k dílu. První dubnovou sobotu se sešly více jak tři desítky členů a jejich rodinných příslušníků, aby uklidili tu "svoji" sklepní uličku. Do plastových pytlů se sbíraly odpadky, které rozhodně nepatří do okolí potoka Daníž, našly se i kusy železa, spalovaly se vykácené dřeviny, které zůstaly po kácení pod vedením vysokého napětí. Naštěstí letos bylo odpadů mnohem méně než při brigádě před třemi roky, kdy jich bylo skutečně požehnaně. Na závěr se všichni účastníci úklidu sešli před Bílým sklepem rodiny Adámkových, kde poobědvali a zdegustovali vína nakoupená na březnové exkurzi po vinných sklepech sousedních vinařských podoblastí.

Foto: Jiří Eisenbruk

Chvalovičtí vinaři za poznáním

10. 3. 2018

Vidět vinařství v jiných oblastech a mít možnost ochutnat tamní vína je nejen příjemné, ale i poučné. Každý pak může srovnávat svoji produkci s víny navštívených vinařství. Hledat, v čem jsou lepší a zvážit, zda by nějaká ta změna nemohla být i doma. V každém případě se chvalovičtí vinaři nemusí za svá vína stydět.

Druhou březnovou sobotu vyjel autobus plný vinařů směrem na východ. První zastávkou bylo Nové vinařství v Drnholci hospodařící na stovce hektarů Mikulovské podoblasti. Zde byla možnost ochutnat sedm vzorků vína a také srovnat, jaký je třeba Sauvignon z Mikulovska ve srovnání se znojemským. Dalším cílem bylo vinařství Sonberk v Popicích. Do cesty se postavila překážka uzavřené silnici, a tak se na Sonberk přijelo s výrazným zpožděním. Snad každý obdivoval budovu vinařství s její neobvyklou architekturou. V budově je umístěno vinařství, expedice, strojní park pod přístřeškem, kanceláře a degustační místnost. Z budovy uprostřed vinohradů se otevírá nezapomenutelný pohled na masív Pavlovských vrchů. Po degustaci vyrazil autobus směrem na Břeclav a Valtice, kde vinaře čekala prohlídka křížového sklepa a nově vybudovaných prostor v klasickém stylu včetně moravské rotundy. Někteří přítomní byli v očekávání, jaká vína nabídne tak velký podnik - jedno z největších vinařství České republiky. Rozhodně nebyli zklamáni. Dokonce zde ochutnali jednu z poměrně neznámých odrůd - Cabernet blanc. Po obědě ve Valticích přišel čas na poslední návštěvu - ta patřila malému vinařství Sůkal v Novém Poddvorově již ve Slovácké vinařské podoblasti, které hospodaří na necelé desítce hektarů vinohradů a produkuje okolo 40 000 lahví vína.

Vinařská exkurze přinesla jak zábavu, tak i poučení. Další akcí spolku je úklidová brigáda v areálu chvalovických sklepů 7. dubna.

Foto: Jiří Eisenbruk

Výroční členské schůze 2018

27. 1. 2018

V sobotu 27. ledna 2018 proběhla výroční členská schůze v penzionu Daníž ve Chvalovicích

Foto: Jiří Eisenbruk

Otevřené sklepy Chvalovice 2017

17. 6. 2017

V sobotu 17. června se opět po roce otevřely sklepy ve chvalovické sklepní uličce. Návštěvníkům se naskztla možnost ochutnat vína aktuálního i starších ročníků, zanotovat si s cimbálovou muzikou a samozřejmě nechybělo ani chutné občerstvení. Více fotografií zde.

Foto: Robert Špaček

Jarní úklid ve sklepní uličce

1. 4. 2017

Dne 1.4.2017 se uskutečnila brigáda ve sklepní uličce. Jarního úklid se zúčastnilo 15 členů. Brigáda byla zaměřena na úklid veřejného prostranství.

foto již brzy

Exkurze Burgenland

25. 3. 2017

Dne 25.3.2017 proběhla exkurze v Rakouském Burgelandu s vinařskou tematikou prohlídkou čtyř místních vinařství a degustací vína.Exkurze se zúčastnilo 38 členů.

foto již brzy

Ze sklepa do sklepa

12. 12. 2015

Tradiční cestu po chvalovických sklepech připravil na sobotu 12. prosince Vinařský spolek Chvalovice. Na tři desítky členů a jejich hostů navštívili patnáct sklepů, kde ochutnávali mladá vína. Akce se těší velkému zájmu – vinaři mají možnost posoudit svoje vína a srovnat je s dalšími vinaři. Přestože se přechutnávala často ještě zakalená vína před stažením a filtrací, je již nyní jasné, že letošní vinařský rok bude dobrý. Nenašel se snad jediný vzorek, na kterém by si účastníci akce nepochutnali. Celá řada pak byla již nyní skutečně špičkové kvality, což svědčí o schopnostech a umu chvalovických vinařů.

Otevřené sklepy Chvalovice 2015

20. 7. 2015

V sobotu 20. června se vám otevřely sklepy ve chvalovické sklepní uličce a měly jste tak možnost nahlédnout "pod pokličku" tamním vinařům. A nejen to. Ochutnaly jste jedinečná vína za doprovodu cimbálové muziky a nechybělo ani chutné občerstvení.

Foto: Jiří Eisenbruk